Upcoming Events

Sunday Bulletin July 21, 2024

By admin | July 22, 2024

Coi Thường

By admin | July 7, 2024

Suy Niệm Tin Mừng CN 14 Thường Niên Năm B Phán đoán một cá nhân mà dựa vào tuổi tác, nơi chốn và nghề nghiệp cha mẹ họ là một…

Sunday Bullet July 7, 2024

By admin | July 7, 2024

Sunday Bulletin June 30, 2024

By admin | June 30, 2024

Sunday Bulletin June 23, 2024

By admin | June 30, 2024

Sunday Bulletin May 26, 2024

By admin | June 16, 2024

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179