Chương Trình Phụng Vụ Trong Mùa Chay
Trong các ngày Mùa Chay, giáo xứ sẽ có các Thánh Lễ như sau:
- Các ngày thứ Sáu mùa chay lúc 7:00 PM - Đi đàng Thánh Giá & Thánh Lễ
* Các ngày thứ Sáu trong mùa chay: Kiêng Thịt
- Các ngày thứ Bảy mùa chay - Thánh Lễ lúc 10:00 AM

Upcoming Events

Suy Niệm Tin Mừng CN I Mùa Chay

By admin | February 18, 2024

CHỐNG LẠI BA THÙ: MA QUỶ, THẾ GIAN & XÁC THỊT 1. Mối Thù Với Ma Quỷ – SatanSatan đang ở đâu? Ở khắp mọi nơi trên mặt đất này.…

Sunday Bulletin February 18, 2024

By admin | February 18, 2024

Video Thánh Lễ Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

By admin | February 14, 2024

Sunday Bulletin February 11, 2024

By admin | February 9, 2024

Video Hội Chợ Tết 2024

By admin | February 7, 2024

Sunday Bulletin February 4, 2024

By admin | February 5, 2024

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179