Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đoàn trưởng đoàn TNTT: trưởng Thoa (651) 587-7724.

Sinh hoạt TNTT: Mỗi Chúa Nhật từ 2:00 PM - 3:00 PM.

HuynhTruong-2022

Bổn mạng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể năm 2022.

HuynhTruong-2021

Bổn mạng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể năm 2021.

Mục Đích Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công giáo tiến hành nhằm mục đích quy tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện các em trở nên những con người hoàn thiện và Kitô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.