Latest Past Events

Hội Chợ Hè GX/Church Summer Festival

Hội chợ hè giáo xứ sẽ bắt đầu từ 5:00 PM thứ Sáu ngày 12 tháng 7 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024. Our Parish Festival – Fun Fest will be held on the 2nd weekend in July, July 12-14, 2024 (Friday – Sunday). Please save this day and plan to attend.

Rước Lễ Lần Đầu/First Communion

Thứ Bảy ngày 8 tháng 6, các em lớp 3 sẽ xưng tội lúc 10:30 AM, sau đó là buổi tập dượt cho các em. Chúa Nhật ngày 9  tháng 6, các em được Rước Lễ Lần Đầu lúc 10:30 AM.

Bí Tích Thêm Sức/Confirmation

Các em lớp Thêm Sức sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tại Cathedral of Saint Paul vào tối thứ Năm ngày 6 tháng 6 do Đức Cha Việt Nam chủ tế. Confirmation will be at Cathedral of Saint Paul at 7:00 PM.