Hội Bà Mẹ Công Giáo

IMG_8106

Trưởng Hội BMCG: chị Nguyễn Thu Trâm (651) 808-1565.

Mục Đích Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

Mục đích của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là: Xin Chúa và Đức Mẹ gia tăng ân sủng cho các bà mẹ. Các hội viên noi gương Thánh Quan Thầy Mônica để nhiệt thành cầu nguyện, xin Chúa  thánh hóa các phần tử trong gia đình.

Hình Ảnh Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Lễ Bổn Mạng - Lễ Kính Bà Thánh Monica