Hội Đền Tạ

IMG_4589

Trưởng Hội Đền Tạ: anh Nguyễn Hữu Trung (952) 200-4128.

Mục Đích Của Hội Đền Tạ:

Hội Đền Tạ được thành lập với mong muốn dâng lời cầu nguyện cách thức đặc biệt, tôn vinh Mẹ Maria và lòng thương xót Chúa Giêsu. Hội dâng Đức Mẹ vào từng gia đình mỗi thành viên mỗi tháng, xin Mẹ ban ơn bình an và đầy hồng ân mỗi thành viên. Ngoài sinh hoạt dâng kinh, cầu nguyện, thăm hỏi người ốm đau bệnh tật, Hội Đền Tạ thường xuyên tổ chức họp mặt mỗi tháng sau thánh lễ Chúa Nhật.

Hình Ảnh Hội Đền Tạ Mừng Lễ Bổn Mạng - Lễ Đức Mẹ Mân Côi