Hội Gia Trưởng

HoiGiaTruong

Trưởng Hội: anh Nguyễn Minh Trí (612) 876-2143.

Mục Đích Của Hội Gia Trưởng:

Tạo môi trường và điều kiện cho các Gia trưởng trong giáo xứ thực hiện được việc thánh hóa bản thân và gia đình bằng cầu nguyện, học hỏi và thực hành theo gương Thánh Gia Thất.

Hình Ảnh Hội Gia Trưởng Mừng Lễ Bổn Mạng - Lễ Thánh Giuse