Hội Legio Maria

DSC_3250

Trưởng Hội Legio Mariae: cô Vũ Thị Cậy (651) 431-1876.

Mục Đích Của Hội Legio Mariae:

Hội Legio Mariae luôn nỗ lực phấn đấu để đạt những mục đích sau:

1. Làm vinh danh Thiên Chúa, loan truyền Tin Mừng, cộng tác với Thiên Chúa cứu rỗi các linh hồn qua việc các hội viên sống đời cầu nguyện, thánh hóa bản thân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của giáo quyền.

2. Cộng tác chặt chẽ với các linh mục để công tác mục vụ của các ngài mang lại hiệu quả cao hơn.

3. Làm công tác tông đồ giáo dân qua sự hướng dẫn của Cha chánh xứ.

4. Noi gương Đức Mẹ Maria trong đời sống Đức Tin, Đức Ai và Đức khiêm nhường. Cổ động và Sùng kính Đức Mẹ Maria bằng tràng chuỗi Mân Côi.

Hình Ảnh Hội Legio Mariae Mừng Lễ Bổn Mạng - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời