PhucSinh2024

Upcoming Events

10 Điều Bạn Cần Biết Về Thứ Năm Tuần Thánh

By admin | March 28, 2024

Thứ Năm Tuần Thánh là một trong những ngày quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử. Đó là ngày trụ cột chính trong cuộc đời Chúa Giêsu. Dưới đây…

Sunday Bulletin March 24, 2024

By admin | March 24, 2024

Sunday Bulletin March 17, 2024

By admin | March 17, 2024

Sunday Bulletin March 10, 2024

By admin | March 11, 2024

Sunday Bulletin – February 25, 2024

By admin | February 25, 2024

Suy Niệm Tin Mừng CN I Mùa Chay

By admin | February 18, 2024

CHỐNG LẠI BA THÙ: MA QUỶ, THẾ GIAN & XÁC THỊT 1. Mối Thù Với Ma Quỷ – SatanSatan đang ở đâu? Ở khắp mọi nơi trên mặt đất này.…

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179