Upcoming Events

Sunday Bulletin June 9, 2024

By admin | June 9, 2024

4 Phéρ Lạ Thánh Thể Kỳ Diệu Nhất Trong 20 Năm Qua

By admin | June 2, 2024

Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban những phéρ lạ nhãn tiền để chứng minh υу lực và vinh quang của Người, ngay cả trong thế kỷ 21. Bên cạnh con…

Sunday Bulletin June 2, 2024

By admin | June 2, 2024

Sunday Bulletin May 26, 2024

By admin | May 26, 2024

Sunday Bulletin May 19, 2024

By admin | May 22, 2024

Video Rước Kiệu Đức Mẹ và Dâng Hoa ngày Hiền Mẫu 2024

By admin | May 15, 2024

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179