PhucSinh2024

Upcoming Events

Sunday Bulletin December 25, 2022

By admin | December 27, 2022

Sunday Bulletin December 18, 2022

By admin | December 23, 2022

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

By admin | December 5, 2022

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, trong thông điệp Ineffabilis Deus, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ngài nói:…

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

By admin | December 5, 2022

Lectionary: 689 Reading I Gn 3:9-15, 20 After the man, Adam, had eaten of the tree,the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?”He answered, “I…

Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

By admin | December 5, 2022

BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã…

Chia Sẻ Lời Chúa – CN 2 Mùa Vọng

By admin | December 4, 2022

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng Trong Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta gương mặt vị Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước để dọn…

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179