Upcoming Events

Second Sunday of Advent

By admin | December 3, 2022

Second Sunday of Advent Lectionary: 4 Reading 1 Is 11:1-10 On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.The…

Bài Đọc CN 2 Mùa Vọng năm A

By admin | November 30, 2022

BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra…

Sunday Bulletin November 27, 2022

By admin | November 29, 2022

Sunday Bulletin November 6, 2022

By admin | November 19, 2022

Sunday Bulletin November 20, 2022

By admin | November 19, 2022

Chia Sẻ Lời Chúa – Lễ Chúa Kitô Vua

By admin | November 19, 2022

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng Hôm nay, Chúa nhật cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội suy tôn Chúa Giêsu với tước hiệu “Vua vũ trụ”.   Hôm nay giáo xứ chúng…

Church of Saint Columba

Văn Phòng Giáo Xứ - Parish Office

1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Office: (651) 645-9179