Kỷ Niệm 18 Năm Thụ Phong Linh Mục Cha GB Nguyễn Đình Hoàng. Học Sinh Gương Mẫu Lãnh Thưởng lần II.