Hội Chợ Hè tối thứ Sáu ngày 7 tháng 7, 2023 với ca sĩ Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ và Andy Quách