Chia Sẻ Lời Chúa – CN 2 Mùa Vọng

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Trong Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta gương mặt vị Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước để dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là gạch nối với Tân Ước. Sau 5 thế kỷ vắng bóng những ngôn sứ trong dân Do Thái, hôm nay Gioan xuất hiện với sứ mạng Tiền Hô của Đấng Thiên Sai.

Để chuẩn bị cho sứ vụ Tiền Hô của mình, Gioan đãsống nơi hoang địa để chiêm niệm Lời Chúa và gắn bó với Thiên Chúa. Nhờ những năm tháng sống nơi hoang đị a đó, mà Lời Chúa mà Gioan chiêm niệm đã
trở thành lời công bố của ông. Tiếng Chúa mời gọi Gioan cũng đã trở thành tiếng Ngài mời gọi mọi người. Vì thế, Gioan đã trở nên trung gian làm người dọn đường tân hồn không chỉ cho người Do Thái thời xưa, mà còn cho con người qua bao thời đại. Vì thế, mỗi năm vào những ngày Mùa Vọng, chúng ta lại được nghe sứ điệp của Gioan.

Gioan có một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Gioan chọn con đường tu khổ chế: ăn châu
chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Sống trong hoang địa trơ trụi, vắng người, thiếu
sự sống, nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với thiên
Chúa.

Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay,
đường lồi lõm phải san cho phẳng”. Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa
nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, và đổi lối nghĩ. Như thế, Gioan kêu gọi hãy dọn đường cho
Đấng Cứu Thế đến.

Con đường mà Gioan nói tới đây chính là đường vào cõi lòng. Con đường nội tâm của mọi người và đây chính là con đương quan trọng nhất và là con đường khó sửa nhất. Gioan đã chỉ cho thấy rằng, mỗi người đều có những con đường nội tâm cần phải thay đổi. Những con nội tâm cần phải thay đổi có thể là những núi đồi của tính kiêu ngạo, những thung lũng của tham lam và ích kỷ, những khúc đường gồ ghề quanh co của gian dối lọc lừa trong các mối quan hệ và tính toán lệnh lạc.

Sửa đường theo Gioan là sám hối và tỉnh thức đợi chờ Chúa tới. Mùa Vọng mời gọi mỗi người chúng
ta sửa đổi con đường nội tâm – đó là lối sống mà mỗi người chúng ta đang sống. Xin cho lời Gioan năm
xưa luôn vang vọng và đánh thức lương tâm mỗi người, để chúng ta có thể sống tâm tình Mùa Vọng.

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Leave a Comment