Chia Sẻ Lời Chúa – Lễ Chúa Kitô Vua

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Hôm nay, Chúa nhật cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội suy tôn Chúa Giêsu với tước hiệu “Vua vũ trụ”.   Hôm nay giáo xứ chúng ta cũng mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Đây là lần đầu tiên giáo xứ chúng ta mừng Lễ Các Thánh TĐVN vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua.  Những năm trước, chúng ta đều mừng Lễ các Thánh TĐVN vào Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên.  Như chúng ta biết, lễ kính các Thánh TĐVN được cử hành hằng năm vào ngày 24 tháng 11, thứ tư tuần này.  Vì thế nếu chúng ta mừng lễ Các Thánh TĐVN vào tuần trước thì hơi xa ngày chính, vì thế năm nay, tôi dời vào Chúa Nhật tuần này để cho gần với ngày lễ các Thánh TĐVN.

Trên nguyên tắc phụng vụ thì chỉ có các Giám Mục mới có quyền cho phép dời ngày Lễ với lý do chính đáng về mục vụ. Vì thế, tôi phải xin phép Đức Tổng Giám Mục để giáo xứ chúng ta được mừng lễ các Thánh TĐVN vào ngày Chúa Nhật; và Ngài đã cho phép chúng ta được mừng lễ này vào Chúa Nhật nào gần nhất với ngày lễ chính.  Vì thế, với phép chuẩn của Đức Tổng Giám Mục, tôi mới lần đầu tiên dời lễ các Thánh TĐVN vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua.

Khi nghe nói đến Đức Giêsu với tước hiệu “Vua vũ trụ”, nhiều người trong chúng ta liên tưởng ngay đến những vị vua mặc hoàng bào, ngồi trên ngai, có triều thần hầu cận với biết bao kẻ hầu người hạ.  Trong khi đó, phụng vụ lại giới thiệu cho chúng ta một vị vua hoàn toàn khác: bị đánh bầm dập đến nỗi người thân không nhận ra, trần trụi không một mảnh vải che thân và bị hành hình treo trên thập giá.

Chúa Giêsu là Vua nhưng Ngài đã tự nguyện hy sinh, bị hạ xuống tận cùng cùng nhuốc nhơ đau khổ.  Chính trong hoàn cảnh này, Ngài được tôn làm người đứng đầu một vương quốc, mà người tôn vinh ấy là một người trộm cũng bị kết án tử hình và bị thi hành án cùng với Người: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”.  Qua một con người bị hành hình, anh ta nhận ra Ngài là Vua, người có quyền năng đón nhận những công dân mới vào vương quốc đó. 

Chúa Giêsu đã trả lời với anh ta “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Câu trả lời của Chúa Giêsu đó càng làm sáng tỏ hơn danh hiệu Chúa Kitô Vua.   Bởi lẽ chỉ có vua mới có quyền đem người khác vào vương quốc của mình.  Vì thế, mặc dù có bị đánh bầm dập, trần trụi, đau khổ, Chúa Giêsu vẫn là Thiên Chúa và vẫn có quyền chấp nhận một người, dù nhiều tội lỗi, trở thành công dân của vương quốc vĩnh cửu.

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để tôn nhận Chúa Giêsu là Vua như anh trộm trong bài tin mừng để chúng ta cũng được Chúa Giêsu ban phúc thiên đàng cho tất cả chúng ta. 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Leave a Comment