Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua

LỄ ĐỨC CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
(CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN)

Tin Mừng: Mt 25, 31-46.
“Con người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Ngài, và Ngài sẽ tách biệt họ với nhau”.

Bạn thân mến,

Năm Phụng Vụ của Giáo Hội được kết thúc bằng việc cử hành trọng thể lễ “Đức Chúa Ki-tô vua vũ trụ”, để cho chúng ta thấy rằng: chính Ngài là khởi đầu và là chung kết, nên Ngài là vua vũ trụ và là Đấng xét xử loài người; là Đấng hôm qua, hôm nay và ngày mai, nên Ngài là Đấng ngự trị trường tồn, bất diệt.

Đức Chúa Giê-su xét xử như thế nào?

Ngày phán xét chung, ngày tội lỗi và sự thánh thiện của mỗi người sẽ được bày ra ánh sáng và tất cả mọi người từ nguyên tổ A-dong và E-và cho đến người sau cùng trên thế giới sẽ thấy; ngày mà những việc lành chúng ta thực hiện trong âm thầm thì nay sẽ được mọi người biết; ngày mà những tội ác chúng ta thực hành trong bóng đêm thì nay sẽ được bày tỏ giữa ban ngày cho mọi người biết…

Ngày phán xét, Đức Chúa Giê-su sẽ không hỏi chúng ta:

– Khi còn ở thế gian con tậu được mấy căn nhà?

– Khi còn ở thế gian con học hành đến đâu và có bao nhiêu văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ…?

– Khi còn ở thế gian con gởi nhà băng (ngân hàng) được bao nhiêu triệu đồng?…

– Khi còn ở thế gian con có địa vị to lớn nào trong xã hội, trong Giáo Hội?

Nhưng Đức Chúa Giê-su sẽ hỏi chúng ta:

– Con có giúp đỡ tha nhân không?

– Con có hy sinh cho người khác không?

– Con có yêu người như mình vậy không?

– Con có làm tròn bổn phận của con không?…

Và thật vô phúc cho chúng ta, khi chúng ta không có một liên hệ bác ái nào với tha nhân, và như thế cũng có nghĩa là chúng ta bị tách khỏi những người lành thánh, phải đứng bên tay tả của Đức Chúa Giê-su với những người được gọi là bè lũ của ma quỷ…

Bạn thân mến,

Có nhiều lúc chúng ta tuyên xưng Đức Chúa Giê-su là vua vũ trụ, nhưng chúng ta chưa tuyên bố và chưa tuyên xưng Ngài là vua trong gia đình, và là vua đang ngự trong tâm hồn của chúng ta, cho nên danh hiệu “gia đình Ki-tô hữu” chưa hấp dẫn được người khác, và danh hiệu “người Ki-tô hữu” của mình chưa thực sự tỏa sáng cho người khác thấy trong cuộc sống của chúng ta, cho nên vẫn có rất nhiều người thờ ơ với Chúa chúng ta.

Lạy Đức Chúa Giê-su,

Chúng con tuyên xưng Chúa là vua và là Chúa của chúng con bằng những thánh lễ trọng thể và bằng những cuộc rước kiệu thật náo nhiệt, để biểu dương sức mạnh đức tin của mình và của Giáo Hội. Nhưng khi thánh lễ kết thúc và cuộc rước kiệu đã xong, nhà thờ là nơi ngai vàng hữu hình của Chúa ngự giữa giáo xứ lại trống vắng, lạnh lùng, Chúa là vua ngự trong nhà tạm lại càng cô đơn hơn chẳng một ai đến thờ lạy.

Chúng con tuyên nhận Chúa là vua vũ trụ đang ngự trong nhà tạm, nhưng chúng con cảm thấy mất thời giờ khi đến thờ lạy và ca tụng Chúa nơi nhà thờ…

Xin Chúa thương xót chúng con là những người tội lỗi, thường bất trung với Chúa và bất nhẫn với tha nhân trong cuộc sống của mình hôm nay. Amen

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Leave a Comment