Video Lễ Giỗ 60 Năm Cố TT Ngô Đình Diệm

Lễ giỗ 60 năm cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Saint Columba vào trưa thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023.

Leave a Comment