Video Văn Nghệ và Hóa Trang Mùa Thu 2023

Các em học sinh trong chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ trình diễn văn nghệ và hóa trang mùa thu vào CN 29 tháng 10 năm 2023.

Leave a Comment